Om Småland

Velkommen til “Småland”.

Småland er en privat vuggestue belligende i hjertet af Rudkøbing, med skov og strand som nabo.
Her er plads til ca. 16 børn i alderen 0-3år.

Huset på godt 100m2, er indrettet med stort fællesrum med køkken, 2 mindre rumtil aktiviteter, badeværelse med to toiletter og puslebord, garderobe og kontor.

Når vejret tillader det, er der mulighed for at boltre os udenfor på legepladsen/græsset.

Vuggestuen Smålands Vision.

Vi mener børn på Langeland skal have mulighed for, via pædagogisk uddannet personale, at udvikle deres potentiale optimalt.

Vuggestuen Smålands Mission.

Vi ønsker i samarbejde med børn og forældre, at støtte og stimulere det enkelte barns udvikling, således at tiden i vuggestuen opleves som et rart og sjovt sted at være, samtidig med at forældre føler sig trygge ved at aflevere deres barn.
Vi har Barnet i centrum – på alle planer.

Nøgleord:

 • Fleksibilitet
 • Forudsigelighed
 • Faglihed
 • Hjemmebesøg inden start i vuggestuen

Værdigrundlag.

Vi ønsker i samarbejde med børn og forældre, at skabe en dagligdag med åbenhed, tillid, tryghed og varme, hvor knus og opmærksomhed står i højsæde.

Vi vægter en positiv indgangsvinkel til hverdagens udfordringer og har smil og humpr som en del af fagligheden, da vi mener, dette har en positiv indvirkning på det enkelte barns udvikling. Vi vil, via daglig pædagogisk praksis, skabe rum for barnets udvikling af selvhjulpenhed, socialisering og selvværd.

Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere – i som forældre har den væsentligste rolle.

Vi betragter familien som en helhed, hvilket barnet er en del af.

I forældresamarbejdet har vi fokus på ligeværdig dialog, åbenhed og respekt i forhold til, at i som forældre kender jeres barn bedst. Da vi betragter familien som en helhed, vil vi altid arbejde ud fra de ressourcer og behov, der er i familien. Målet er, at samarbejdet munder ud i en sammenhængende og tydelig hverdag for barnet, hvor vi sammen kan styrke barnets kompetencer.

Nøgleord:

 • Anerkendelse
 • Omsorg/Tryghed
 • Samspil/Relationer
 • Nærvær
 • Leg

Ind- og udmeldelse.

Indmeldelse/udmeldelse sker ved af udfyldelse af særlige blanketter, som kan finde her

Udmeldelse sker med 2 måneds varsel til den 1. i den måden, som barnet ophører ved udgangen af.

Hjemmebesøg.

Inden barnet starter i vuggestuen “Småland”, kommer vi på hjemmebesøg, hvis I som forældre ønsker det. Hovedformålet, med dette tilbud til familien er, at få et så godt samarbejde som muligt omkring det vigtigste, nemlig jeres barn. Familien er på “hjemmebane”, når vi skal drøfte forventninger og ønsker til barnets hverdag.

 • Hjemmebesøg umildbart inden dit barn starter.
 • Personalet aftaler tid og dato, med jer, for opstart.
 • 1-2 medarbejdere kommer på besøg i dit hjem.
 • Vi informerer hinanden om forhold, der vedrører dit barn.
 • Hjemmebesøget varer ca. ½-¾ time.

Formålet med hjemmebesøget:

 • At skabe en tryg kontakt med familien i familiens vante omgivelser.
 • Forældrene får viden om vuggestuen, vores børnesyn og hverdagen.
 • Vi drøfter sammen hvordan opstarten i vuggestuen skal foregå.

Modtagelse af nye børn.

Inden start i “Småland”, er forældre og barn velkommen til at komme på besøg, gerne aftalt forinden, med personalet.

Dit barn vil være tilknyttet en primærvoksen, som så vidt muligt, vil være til stede på barnets første dag i vuggestuen.